ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการ 5 ขวบขึ้นไป

ของเล่นเสริมพัฒนาการ 5 ขวบขึ้นไป เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง การมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะด้านภาษา การเรียบเรียงความคิด การมีความรับผิดชอบ การแก้ปัญหา ส่งเสริมการเล่นกับผู้อื่น ความใฝ่รู้ และ การมีสมาธิ

Powered by MakeWebEasy.com