ABOUT US เกี่ยวกับเรา

Essential Toys for Raising Successful Kids
ของเล่นที่จำเป็นเพื่อสร้างเด็กที่ประสบความสำเร็จ

เว็บ www.FirstClassToy.com ดำเนินการโดย บริษัท เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง จำกัด ผู้นำเข้าผู้เดียวของ Melissa & Doug มาลิซซ่าแอนด์ดัก ของเล่นเสริมพัฒนาการชั้นนำจากอเมริกา ก่อตั้งโดย ดร. มิ่งมาศ วัฒนธรรม วิลเลียมส์ ด้วยความรักที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในด้านที่เสริมสร้างศักยภาพที่ยั่งยืนเมื่อโลกเปลี่ยนแปลงเร็ว

4 C’s ที่สำคัญสำหรับพัฒนาการของเด็กในยุคปัจจุบัน*:
// 1 // Critical Thinking คิดเป็น
// 2 // Communication สื่อสารเป็น
// 3 // Collaboration ร่วมกับผู้อื่นเป็น
// 4 // Creativity สร้างสรรค์เป็น

สินค้าทุกชิ้นผ่านมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยจากอเมริกา ยุโรป และ มอก. ของไทย มีดีไซน์ที่คำนึงถึงพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงอายุอย่างแท้จริง ดร.มิ่งมาศ ขอชวนทุกท่านมาร่วมให้ความสำคัญกับการเล่นด้วยกันเพราะ
การเล่นคือการเรียนรู้ของเด็ก


มาลิซซ่าแอนดด์ดักไทยแลนด์ 
โดย บจ.เจบีเอ็ม เทรดดิ้ง ผู้นำเข้าผู้เดียวของไทย 


Give your child the advantage of Melissa & Doug

 
 
 
 
 

Powered by MakeWebEasy.com